Yick Fat Building
Yick Fat Building
Nam Shan Estate
Nam Shan Estate
Sai Wan Swimming Shed
Sai Wan Swimming Shed
Shek Kip Mei Estate
Shek Kip Mei Estate
Victoria Harbour
Victoria Harbour
Hongkou District
Hongkou District
Lugard Road
Lugard Road
Wedding Bells
Wedding Bells
Victoria Harbour
Victoria Harbour
Hongkou District
Hongkou District
Choi Hung Estate
Choi Hung Estate
_DSC5243.jpg
Ping Shek Estate
Ping Shek Estate
Waibaidu Bridge
Waibaidu Bridge
_DSC5033-Edit-3.jpg
Yu Yuan Garden
Yu Yuan Garden
Zhapu Road
Zhapu Road
Des Voeux Road Central
Des Voeux Road Central
Waibaidu Bridge
Waibaidu Bridge
Choi Hung Estate
Choi Hung Estate
Shanghai Tower
Shanghai Tower
Choi Hung Estate
Choi Hung Estate
Waibaidu Bridge
Waibaidu Bridge
Choi Hung Estate
Choi Hung Estate
The Bund
The Bund
Jin Mao
Jin Mao
East Nanjing Road
East Nanjing Road
Residential Building
Residential Building
Lujiazui
Lujiazui
Oriental Pearl
Oriental Pearl
Oriental Pearl
Oriental Pearl
_DSC5267-Edit.jpg
_DSC4871-Edit.jpg
_DSC8812-Edit.jpg
IMGP2333.jpg
_DSC4192.jpg
_DSC4791-Edit.jpg
_DSC4843-Edit.jpg
_DSC4755.jpg
_DSC5053-Edit.jpg
_DSC8000.jpg
_DSC5312.jpg
_DSC5184.jpg
_DSC5137.jpg
_DSC5049-Edit.jpg
_DSC5026-Edit.jpg
_DSC5016.jpg
IMGP2329.jpg
_DSC4196.jpg
_DSC8415-Pano-Edit.jpg
_DSC8749.jpg
_DSC5262-Pano.jpg
_DSC8427.jpg
_DSC7706.jpg
_DSC7632.jpg
_DSC7048.jpg
Yick Fat Building
Nam Shan Estate
Sai Wan Swimming Shed
Shek Kip Mei Estate
Victoria Harbour
Hongkou District
Lugard Road
Wedding Bells
Victoria Harbour
Hongkou District
Choi Hung Estate
_DSC5243.jpg
Ping Shek Estate
Waibaidu Bridge
_DSC5033-Edit-3.jpg
Yu Yuan Garden
Zhapu Road
Des Voeux Road Central
Waibaidu Bridge
Choi Hung Estate
Shanghai Tower
Choi Hung Estate
Waibaidu Bridge
Choi Hung Estate
The Bund
Jin Mao
East Nanjing Road
Residential Building
Lujiazui
Oriental Pearl
Oriental Pearl
_DSC5267-Edit.jpg
_DSC4871-Edit.jpg
_DSC8812-Edit.jpg
IMGP2333.jpg
_DSC4192.jpg
_DSC4791-Edit.jpg
_DSC4843-Edit.jpg
_DSC4755.jpg
_DSC5053-Edit.jpg
_DSC8000.jpg
_DSC5312.jpg
_DSC5184.jpg
_DSC5137.jpg
_DSC5049-Edit.jpg
_DSC5026-Edit.jpg
_DSC5016.jpg
IMGP2329.jpg
_DSC4196.jpg
_DSC8415-Pano-Edit.jpg
_DSC8749.jpg
_DSC5262-Pano.jpg
_DSC8427.jpg
_DSC7706.jpg
_DSC7632.jpg
_DSC7048.jpg
Yick Fat Building
Nam Shan Estate
Sai Wan Swimming Shed
Shek Kip Mei Estate
Victoria Harbour
Hongkou District
Lugard Road
Wedding Bells
Victoria Harbour
Hongkou District
Choi Hung Estate
Ping Shek Estate
Waibaidu Bridge
Yu Yuan Garden
Zhapu Road
Des Voeux Road Central
Waibaidu Bridge
Choi Hung Estate
Shanghai Tower
Choi Hung Estate
Waibaidu Bridge
Choi Hung Estate
The Bund
Jin Mao
East Nanjing Road
Residential Building
Lujiazui
Oriental Pearl
Oriental Pearl
show thumbnails